connecting cars
Gratis intake

WIJ VINDEN UW PRIVACY ERG BELANGRIJK


Op deze pagina vertellen we u hoe we als Hello Mobility met uw privacy en uw persoonsgegevens omgaan. Hello Mobility is een handelsnaam van VVCR- Prodrive B.V.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. Als u bijvoorbeeld bij ons een product wilt afsluiten, vragen we u om persoonsgegevens zoals uw naam en adres. Ook als u onze website bezoekt, kunnen we van u persoonsgegevens verzamelen, zoals het IP-adres van uw computer.

Op deze pagina wordt beschreven hoe wij omgaan met die gegevens.

De informatie op deze pagina kan altijd veranderen, omdat het Privacy Statement gebaseerd is op de huidige bedrijfsactiviteiten van Hello Mobility. Als die veranderen, updaten we ook het Privacy Statement. De informatie kan ook veranderen door wet- en regelgeving.


Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?
We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen we persoonsgegevens van uzelf, omdat u een product van ons afneemt of wilt afnemen. Het komt erop neer dat we u niet kunnen helpen als klant, als we geen gegevens van u hebben of mogen bewaren.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om marketingactiviteiten te verrichten of voor risicobeheersing binnen uw wagenpark. In de wet wordt dit ‘de verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen’ genoemd.

Daarnaast verwerken we uw gegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Hieronder vindt u meer informatie over de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 1. Voor het uitvoeren van onze overeenkomsten
  1. Om de aanvraag van uw product te kunnen beoordelen.
  2. Om u als klant te kunnen helpen. Dus voor het aangaan, beheren en/of uitvoeren van de dienst van Hello Mobility en/of voor het geven van advies.
  3. Om informatie te verstrekken aan en te ontvangen van andere partijen als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van Hello Mobility. Denk hierbij aan uw verzekeringsadviseur  of een leverancier van Telematica, waarmee Hello Mobility samen werkt om het Hello Mobility dashboard te realiseren. 
 2. Voor marketingactiviteiten
  We gebruiken uw gegevens:
  1. Om met onze dienstverlening beter in te spelen op uw persoonlijke situatie. U kunt hierbij denken aan het aanbieden van nieuwe dienstverlening van Hello Mobility.
  2. Voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten. Deze analyses gebruiken we onder andere om van klanten met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag groepen (profielen) te maken.
  3. Om u op onze website een persoonlijkere ervaring te geven en eventueel een aanbod te doen dat past bij uw interesse. Zie hiervoor ook onze cookieverklaring op onze website.
  4. Voor sommige marketingactiviteiten is uw toestemming vereist. Deze toestemming wordt altijd vooraf aan u gevraagd. Heeft u eerder toestemming gegeven en wilt u dat weer ongedaan maken, dan zorgen wij dat dat heel gemakkelijk kan door een e-mail te sturen naar HelloMobility@VVCR-Prodrive.nl
 3. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Welke persoonsgegevens verwerken we?

 1. Persoonsgegevens die we van u ontvangen voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat hierbij om:
  1. Algemene gegevens, zoals uw (bedrijfs) naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.
  2. Gegevens om u te kunnen identificeren.
  3. Uw rekeningnummer om betalingen van u te kunnen ontvangen of betalingen aan u te doen.
  4. Gegevens die we nodig hebben om ons Hello Mobility dashboard aan te sluiten op de Telematica in uw voertuigen zoals de integratiesleutel van uw Telematicasysteem.
 2. Gegevens die door het Telematicasysteem worden verzameld; het gaat hier om gegevens over het rijgedrag van uw chauffeurs zoals optrekken, afremmen, bochtenwerk, het gebruik van cruise control en stilstand. Ook wordt de naam van de chauffeur doorgegeven. Hiermee wordt het dashboard van Hello Mobility gevoed.
 3. Gegevens over het schadeverloop binnen uw bedrijf om het besparingspotentieel binnen uw wagenpark vast te stellen. Hier moet u denken aan gereden kilometers per jaar, liters brandstof en aantal schades


Uw bezoek aan onze website en social media
We leggen gegevens vast over uw bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld welke pagina’s u heeft bezocht, of welke zoekopdracht u heeft gedaan. Hiermee laten we de site beter werken en geven we u een persoonlijke ervaring. Ook gebruiken we deze gegevens voor marketingactiviteiten. We doen dit onder andere door middel van het plaatsen van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in de Cookieverklaring op onze website. Wij verwerken ook uw IP-adres. Dit is

het nummer van uw computer, tablet of mobiel op internet waarmee u zichtbaar bent voor andere computers, tablets en mobiele telefoons.


Van wie krijgen we de gegevens?
De meeste persoonsgegevens krijgen we van uzelf of uw financieel adviseur, zoals algemene persoonsgegevens van u en uw bedrijf en schadegegevens. Verder worden gegevens over het rijgedrag van de chauffeurs door het Telematicasysteem verzameld.

We gebruiken openbare data en data van marktonderzoekbureaus om onze data te valideren en te verbeteren en tot nog betere inzichten over onze klanten en diensten te komen. We verwerken persoonsgegevens die we van derden ontvangen alleen als die door die partij verstrekt mogen worden en we gebruiken deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verkregen.

 

Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?

We kunnen uw persoonsgegeven verstrekken aan de hieronder genoemde personen, bedrijven en instanties. We doen dat alleen als:

 • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • het wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken;
 • u toestemming heeft gegeven.
Alléén als minimaal één van bovengenoemde redenen van toepassing is, verstrekken we uw gegevens aan één of meerdere onderstaande partijen.

 •  Onze medewerkers, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.
 • Bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden (‘verwerkers’). Deze bedrijven werken dan in onze opdracht.
 • Uw verzekeringsadviseur
 • Publieke diensten zoals toezichthouders, politie en justitie en aan de Belastingdienst, als we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • Deurwaarders, incassobureaus en/of notarissen.
Met partners die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hello Mobility blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Wat zijn uw rechten?

Als klant heeft u een aantal rechten die gaan over uw persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder toegelicht.

 • U heeft Recht op inzage
  Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken.

 • U heeft Recht op aanpassing, verwijdering en beperking
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, óf omdat u uw toestemming heeft ingetrokken en Hello Mobility geen andere geldige reden meer heeft voor de verwerking van uw gegevens. Ook heeft u het recht op beperking van uw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat u kunt aangeven dat uw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kunt u gebruik van maken als uw persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar door ons nog in behandeling is.

 • U heeft Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, over te dragen aan uzelf en een andere dienstverlener.

 • U heeft Recht van bezwaar
  U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, als we uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde verwerkingsdoelen.

  Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Uw voorkeur voor aanbiedingen instellen
  U kunt uw keuze voor het ontvangen van aanbiedingen via e-mail altijd gemakkelijk aanpassen.
Mocht u gebruik willen maken van één van uw rechten of uw voorkeur voor aanbiedingen aanpassen, dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen naar Hellomobility@VVCR-Prodrive.nl

Of door ons dit telefonisch door te geven.


Cookie instellingen
U kunt zelf bepalen hoe u omgaat met cookies:

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer, tablet of telefoon cookies plaatsen, pas dan uw browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. In uw browserinstellingen kunt u ook instellen dat u cookies van derde partijen altijd weigert. Staan cookies al op uw apparaat? Verwijder deze in uw instellingen.

Het is mogelijk dat u reclame ziet via online advertentiepartijen omdat u websites hebt bezocht. Dit kunnen verschillende websites zijn, niet alleen die van Hello Mobility. Op www.youronlinechoices.eu kunt u meer lezen over het uitzetten van cookies van specifieke partijen.

Een verzoek indienen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  HelloMobility@VVCR-Prodrive.nl.  Om te controleren dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van u met het verzoek mee te sturen. Een rijbewijs is niet geldig. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren de gegevens zolang we dat wettelijk verplicht zijn en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken.

Zolang u klant bij ons bent, bewaren we uw gegevens. Dat doen we ook nog enige tijd als u een bepaald product niet meer van ons heeft. In dat geval hanteren we een bewaartermijn van vijf jaar.

Daarna bewaren we de gegevens alleen nog geanonimiseerd voor statistische doeleinden.  

Heeft u vragen?
Heeft u algemene vragen over uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact met ons op via Hellomobility@vvcr-Prodrive.nl .

Over dit privacy statement
Dit privacy statement kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van Mei 2021. De meeste recente versie vindt u altijd op www.hellomobility.nl

Hello Mobility koppelt momenteel met de volgende Telematica Providers:

Staat jouw telematica leverancier hier nog niet tussen? Neem contact met ons op!