Gratis intake Log in

Vrachtwagenchauffeur krijgt 120.000 euro boete voor rijden onder invloed

Onlangs heeft de Utrechtse kantonrechter een vrachtwagenchauffeur veroordeeld om een bedrag van rond de 120.000 euro te betalen aan de schadeverzekeraar van zijn werkgever. Achteraf bleek dat hij onder invloed van alcohol verkeerde.

Bron: Artikel Nieuwsblad Transport.

Een chauffeur die onder invloed rijdt, wordt hiervoor gestraft. Maar er zijn ook andere gevallen waarbij de chauffeur aansprakelijk is en niet de werkgever. Onze Hello Mobility-coach en risicodeskundige Ron Christiaanse licht een en ander toe.

Toerekenbaarheid van eigengedragingen
Ron Christiaanse: “De werkgever moet aan zijn zorgplicht voldoen. Dat betekent dat hij moet zorgen voor een goede werkplek. In dit geval een deugdelijke truck, gedegen onderhoud en een duidelijk cabinebeleid. Als de werkgever aan deze voorwaarden voldoet, kijkt de rechter bij een ongeval onder andere naar de verantwoordelijkheid van de chauffeur. In hoeverre is het ontstaan van het ongeval aan het gedrag van de chauffeur toe te rekenen?” Christiaanse vertelt verder: “Dit noemen we eigengedragingen. De straffen of boetes voor deze eigengedragingen komen altijd voor rekening en risico van de chauffeur en niet voor zijn werkgever. Dit geldt dus niet alleen voor het gebruik van alcohol, maar ook als de chauffeur een actieve bijdrage heeft gehad in het ontstaan van een ongeval. Denk hierbij aan een onjuiste zithouding, een overschrijding van het rijtijdenbesluit, het niet juist afstellen van de spiegels, het niet ijsvrij maken van het dak van de oplegger, het schuiven van de gordijnen voor de portierruiten en de cabine inrichting met zicht belemmerende zaken zoals nummerplaten, speren e.d.”

Gevolgen voor de Verklaring Omtrent Gedrag 
Door de jaren heen is er voldoende jurisprudentie opgebouwd waarin de chauffeur gestraft en beboet wordt. De opgelegde straf heeft ook invloed op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit heeft weer gevolgen voor het behouden of verkrijgen van een baan.

Meer weten?
Meer informatie over hoe Hello Mobility werkt leest u hier. En heeft u nog vragen? Dan zijn we slechts één telefoontje van u vandaan: 088 00 49 700