Gratis intake Log in

Tips voor transporteurs tijdens het coronavirus.

Het is een ingewikkelde tijd. Het coronavirus grijpt om zich heen en ondernemingen vallen stil door de maatregelen van de overheid. Transportbedrijven krijgen te maken met topdrukte of bedrijfsstilstand. Om u te helpen hebben we een paar preventietips voor u en uw chauffeurs.

Onze corona-preventietips:

Topprioriteit is dat verspreiding van het coronavirus wordt voorkomen. Het is belangrijk dat de richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd. U bent het beste beschermd tijdens transport door de voertuigen van ontsmettingsmiddelen te voorzien, zoals desinfecterende handgel, alcoholhoudende doekjes en de voertuigen met regelmaat van binnen en buiten te reinigen. Zorg verder voor schone werkkleding, schoon schoeisel en let op dat de laadruimte regelmatig goed wordt gereinigd.
Het kabinet heeft de rij- en rusttijden tijdelijk versoepeld tot 1 juni 2020. Vanaf 1 juni 2020 is deze versoepeling komen te vervallen en gelden voor alle sectoren de gebruikelijke rij- en rusttijden.

Houd je strikt aan de rij- en rusttijden. Een te hoge en langdurige werkdruk leidt immers tot vermoeidheid van de chauffeur waardoor de kans op een ongeval onevenredig snel toeneemt. Eventueel kunt u een collega-vervoerder uit een andere sector inzetten om samen de pieken op te vangen.
Ja, dat mag. Maar zorg ervoor dat u op de hoogte bent van specifieke normen en eisen, zodat u duidelijke instructies aan de chauffeurs kunt geven. Bijvoorbeeld als u een transport gaat uitvoeren waar u niet bekend mee bent, zoals koelvervoer. Worden er charters ingezet? Stem dan goed met de opdrachtgever af.
Stalt u voertuigen binnen? Controleer dan eerst de werking van de aanwezige blusmiddelen en ventilatie. Stal elektrische en CNG/LNG aangedreven voertuigen niet binnen. Overleg met je verzekeraar hoe je in deze specifieke omstandigheden het beste kunt omgaan met de contactsleutels. Informeer ook het lokale brandweerkorps, zodat zij weten wie bereikbaar is voor de hulpdiensten.

Stalt u voertuigen buiten? Dan is er een hoger diefstalrisico, ook van onderdelen. Controleer daarom vooraf of er camerasystemen zijn, check de hekken, sloten en verlichting en houd zelf toezicht op het terrein. Informeer ook de politie en je bewakingsorganisatie.

Houd bij stalling van de voertuigen om de vijf voertuigen de ruimte van minimaal één voertuig open. Hiermee beperk je het risico van brandoverslag. Laad ook nooit accu’s op als er geen toezicht is op het voertuig.
Staat een voertuig voor een langere tijd stil? Dan kunt u het kenteken schorsen. Dat kun je digitaal regelen via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting. De verplichte WA-verzekering kan alleen worden stopgezet als het voertuig is geschorst. Het kan verstandig zijn om de cascodekking wel door te laten lopen. Neem bij twijfel contact op met uw verzekeringsadviseur of verzekeraar. Het rijden op eigen terrein valt in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet. Dat betekent dat je daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig.
Een aantal beroepen in transport en logistiek behoren tot de cruciale beroepen. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld druk op het distributievervoer, terwijl het vervoer in andere deelmarkten helemaal stil ligt. Op de website van STL (Sectorinstituut Transport en Logistiek) komt vraag en aanbod bij elkaar.
De reguliere transportwerkzaamheden zijn voor veel bedrijven als gevolg van het coronavirus veranderd. Als je bedrijfsactiviteiten (tijdelijk) veranderen, neem dan contact op met je verzekeringsadviseur of verzekeraar. Misschien gelden er extra eisen voor de chauffeur, het voertuig en/of de organisatie.


De gevolgen voor onze dienstverlening
Ook wij treffen voorzorgsmaatregelen om de gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers te waarborgen. Zo bieden we de coaching zo veel als mogelijk telefonisch of online aan. We streven naar een zo goed mogelijke service en hopen op uw begrip.

Meer weten?
Meer informatie over goederenvervoer, op- en overslag, personenvervoer en corona vindt u op de websites van EVO (Eigen Vervoerders Organisatie), TLN (Transport en Logistiek Nederland) en/of KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer).

Heeft u vragen?
Voor vragen over uw mobiliteit of onze preventietips kunt u altijd contact met ons opnemen. We zijn slechts één telefoontje van u vandaan: 088 00 49 700. We helpen u graag.