Gratis intake Log in

DLG Logistics over Hello Mobility

Datagedreven coaching voor wagenparkbeheer

Meer grip, minder kosten en schades 


Meer grip op het wagenpark om kosten en schades te verminderen. Dat belooft Hello Mobility met zijn datagedreven coaching voor fleetmanagement. Ongeveer 25 transportbedrijven maken daar nu gebruik van. Daily Logistics Group (DLG) is daar een van.

 
Hello Mobility staat sinds twee jaar op eigen benen. Het label komt voort uit het innovatielab van verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden, waar de propositie werd ontwikkeld. “Wij opereren nu geheel onafhankelijk van ons moederbedrijf in de markt”, benadrukt Hello Mobility-coach en mede-initiatiefnemer Tom Rodenburg. “Dit initiatief is ontstaan uit de ervaring dat een langdurig effectieve schadepreventieaanpak niet mogelijk is als dat geen onderdeel van de bedrijfsvoering is. Wanneer dit niet continu op de radar staat, blijft het bij kortstondige successen. Wij hebben een methode ontwikkeld waarbij dit verankerd wordt in een bedrijf en tot blijvende resultaten leidt.


“Wij hebben een methode ontwikkeld waarbij schadepreventie in een bedrijf tot blijvende resultaten leidt.”


Tom RodenburgDat heeft niet alleen betrekking op het verminderen van schades. “Lagere brandstof- en onderhoudskosten, meer veiligheid en minder CO2-uitstoot horen daar eveneens bij”, vertelt Rodenburg. “Dat bereiken we met datagedreven coaching. Dat doen we door de resultaten van alle meetapparatuur die in de voertuigen zit, samen te brengen in één overzichtelijk dashboard. Op die manier ontstaat inzicht in het wagenpark en wordt duidelijk waar het verbeterpotentieel zit en hoe zich dat ontwikkelt. Hiervoor stellen wij samen met de klant een op maat gemaakt verbetertraject op. Met een persoonlijke coach van Hello Mobility gaat de onderneming daarmee aan de slag. Een vast onderdeel van onze werkwijze is de app voor chauffeurs. Daarmee krijgt de klant meer inzicht in hun rijgedrag, neemt de bewustwording daarvan toe en ontvangen de chauffeurs tips over punten waar verbeteringen mogelijk zijn. Denk daarbij aan handelingen als accelereren, remmen en sturen.”
 
Niet goed geld terug
De ondersteuning die Hello Mobility aanbiedt, is volgens Rodenburg geschikt voor wagenparken vanaf twintig voertuigen. Dat de aanbieder van dit initiatief overtuigd is van zijn aanpak, zou je kunnen afleiden van de niet-goed-geld-teruggarantie die hij hanteert. “Als een bedrijf binnen een jaar niet minder schades en geen gereduceerd brandstofverbruik heeft, krijgt het zijn investering in Hello Mobility terug. Tot nu toe hebben we nog geen geld hoeven terug te storten. Om een beeld te geven van de resultaten: met onze coaching verbruikt een transportbedrijf met vijftig voertuigen in het eerste jaar gemiddeld tussen de 2 en 2,5 procent minder brandstof en in het tweede jaar wederom. Er zijn zelfs bedrijven bij die over twee jaar genomen het brandstofverbruik met 7 tot 8 procent zagen afnemen.”

‘Gedragsverandering bij chauffeurs is een belangrijk onderdeel van dit traject, maar zeker niet het enige’

Met een wagenpark van ongeveer tweehonderd trekkende eenheden en een korps van 240 chauffeurs is Daily Logistics Group (DLG) een stuk groter dan de bedrijven uit het door Rodenburg genoemde voorbeeld. DLG ontstond ruim twee jaar geleden uit een fusie tussen A. Visbeen & Zonen en Post-Kogeko. Ingmar Coppoolse heeft bij DLG de leiding over de afdeling wagenparkbeheer. Na de fusie werd hij geconfronteerd met een oplopend verbeterpotentieel ten aanzien van schade. “We gingen daarvoor op zoek naar een oplossing en kwamen met Hello Mobility in gesprek”, geeft hij aan. Dat leidde tot een samenwerking die in augustus vorig jaar van start ging. “Wil je schadepreventie goed en structureel aanpakken bij een bedrijf met onze omvang, dan heb je iemand nodig die daar fulltime mee aan de slag gaat. Daarom hebben we Gijs Vegt aangetrokken, die in augustus bij ons is begonnen als schadepreventieofficer.”
 
Nulmeting
De eerste klus voor Vegt was inzicht creëren in de schades en het brandstofverbruik. “Er zat veel tijd in om alle data te vertalen naar een helder overzicht”, vertelt hij. “Dat Visbeen en Post-Kogeko met verschillende systemen werkten, maakte dat extra gecompliceerd. Ik ben daarbij goed en intensief begeleid door de coach van Hello Mobility. Uiteindelijk lukte het om een nulmeting te maken. Met dat inzicht zijn we de oorzaken van veel voorkomende schades gaan onderzoeken: komt dit door het rijgedrag, de infrastructuur op die locatie, een verkeerssituatie in de buurt of heeft het met de planning te maken? Vervolgens hebben Ingmar, Tom en ik een verbeterplan opgesteld waarmee die oorzaken worden aangepakt en het aantal schadegevallen en het brandstofverbruik structureel naar beneden gaan.”

Om ‘appels met appels’ te kunnen vergelijken, heeft DLG voor het verbeterplan zijn vloot in vier categorieën ingedeeld.
 
Categorieën en coaches
Om ‘appels met appels’ te kunnen vergelijken, heeft DLG voor dat verbeterplan zijn vloot in vier categorieën ingedeeld. Zo is er bijvoorbeeld de categorie ‘linksgestuurd’, met auto’s die op het Verenigd Koninkrijk rijden. Voor die categorieën zijn coaches aangesteld, die uit de eigen organisatie afkomstig zijn. Vegt: “Een keer in de vier tot zes weken voeren zij individuele gesprekken met chauffeurs over hun ‘rijscore’, zoals die geregistreerd wordt in het Hello Mobility-dashboard. Afhankelijk van die score, en hoe die zich ontwikkelt, zijn verschillende vervolgstappen mogelijk, zoals een theorieles, rit met een mentor of rijtraining. Met die coachingsgesprekken zijn we in maart begonnen.”

“Gedragsverandering bij chauffeurs is een belangrijk onderdeel van dit traject, maar zeker niet het enige”, aldus Coppoolse. “Heel de organisatie gaat ermee aan de slag. En ik ben ervan overtuigd dat we er samen een succes van maken.”

Tekst Erik Stroosma Beeld Daily Logistics Group (16/17), Hello Mobility (17)